For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Har du foto vi kan bruke?

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Ny giv i reiselivet

15. mars 2018

Nye prosjekt og samarbeid på tvers av kommunegrensene vart presentert under reiselivsseminaret i Høyanger 14. mars.

Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar

4. januar 2018

Her kjem informasjon om styrekompetansekurset Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar for personar og bedrifter i Sogn og Fjordane, som Innovasjon Norge arrangerer saman med BI og som startar i februar 2018.

Siste frå Facebook

Orientering frå Visit Sognefjord på bransjemøte i Sogndal. «New season»- strategi, marknadsplan, nytt matprosjekt, salsarbeidet pluss meir. Spanande tider i reiselivsnæringa! PS: Sjekk ut framsida på brosjyra på bilde

9 liker, 0 kommentarer2 uker siden

» Besøk HNU på Facebook

Neste møte:

Det er ingen kommende hendelser.

» Sjå møteplanen

Næring i
Høyanger

Høyanger skal vere ein kommune der det både er kjekt og givande å drive næring, og HNU skal vere ein nyttig alliert for både nyetablerarar og veletablerte.

Idébanken

HNU er på jakt etter dei gode idéane. Har du forslag til prosjekt eller satsingar for oss? Send inn ditt innspel til idébanken!

Lyst på
ein prat?

Er det noko du lurar på eller treng hjelp til? Nytt kontakt­skjemaet, eller finn kontakt­opplysningane våre her.

#hoyanger

Høyanger kommune - moglegheiter og mangfald