For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Har du foto vi kan bruke?

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Kortreiste nyhende

30. november 2018

Ytre Sogn har gjennom 20 år levert ultralokal journalistikk.

Best på HMS

30. oktober 2018

Nodus AS veit kva dei driv med. Det er derfor dei lærar opp andre.

Siste frå Facebook

Lokal julehandel i Høyanger

Det har vore mykje merksemd rundt lokal julehandel dei siste dagane, ein bodskap vi i HNU støttar heilt og fullt. Saman med butikkar og andre innan tenesteytande næring i Høyanger har vi laga ein kort liten film som viser fram nokre av dei flinke folka som er tilsett i desse verksemdene, og som er avhengige av at folk nyttar dei lokale tilboda som finst. La oss alle saman gjere oss sjølv og dei ei teneste og handle så mykje som mogleg lokalt denne jula!

132 liker, 5 kommentarer2 uker siden

» Besøk HNU på Facebook

Neste møte:

Det er ingen kommende hendelser.

» Sjå møteplanen

Næring i
Høyanger

Høyanger skal vere ein kommune der det både er kjekt og givande å drive næring, og HNU skal vere ein nyttig alliert for både nyetablerarar og veletablerte.

Idébanken

HNU er på jakt etter dei gode idéane. Har du forslag til prosjekt eller satsingar for oss? Send inn ditt innspel til idébanken!

Lyst på
ein prat?

Er det noko du lurar på eller treng hjelp til? Nytt kontakt­skjemaet, eller finn kontakt­opplysningane våre her.

#hoyanger

Høyanger kommune - moglegheiter og mangfald