For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Har du foto vi kan bruke?

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar

4. januar 2018

Her kjem informasjon om styrekompetansekurset Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar for personar og bedrifter i Sogn og Fjordane, som Innovasjon Norge arrangerer saman med BI og som startar i februar 2018.

Gjer ein forskjell, kjøp lokalt

17. november 2017

Nyttar du julehandelen til å trygge arbeidsplassar og utvikle ditt eige lokalsamfunn?

Siste frå Facebook

Styrekurs i Høyanger HNU har med dette gleden av å invitere til styrekurs tysdag 6. og onsdag 7. februar – frå lunch til lunch. Målgruppa for kurset er; Styremedlemmer, dagleg leiarar, eigarar og andre som ynskjer å utvikle seg knytt til styre- og strategiarbeid. Kurset kostar kr 1.800,00 per person, inkl 2 lunch’ar. (vert fakturert i etterkant) HNU vil i tillegg invitere kursdeltakarane til ein middag tysdag 6. februar kl 19.30. Der startar vi med ein halvtime med fag knytta til status i næringsutviklinga i kommunen. Auka fokus på styre- og strategiarbeid er alltid viktig for ei kvar bedrift. Tall deltakarar vil vere min 8 og Max 12 deltakarar. Sist vi hadde dette kurset var det berre gode tilbakemeldingar . For påmelding eller meir informasjon: Mail: birgitta@hnu.no Tlf: 47751637

1 liker, 0 kommentarer13 timer siden

» Besøk HNU på Facebook

Neste møte:

Det er ingen kommende hendelser.

» Sjå møteplanen

Næring i
Høyanger

Høyanger skal vere ein kommune der det både er kjekt og givande å drive næring, og HNU skal vere ein nyttig alliert for både nyetablerarar og veletablerte.

Idébanken

HNU er på jakt etter dei gode idéane. Har du forslag til prosjekt eller satsingar for oss? Send inn ditt innspel til idébanken!

Lyst på
ein prat?

Er det noko du lurar på eller treng hjelp til? Nytt kontakt­skjemaet, eller finn kontakt­opplysningane våre her.

#hoyanger

Høyanger kommune - moglegheiter og mangfald