For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Har du foto vi kan bruke?

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Bli med på næringstur!

28. april 2017

Er du næringsdrivande og ønskjer å bli betre kjent med litt av det som rører seg i næringslivet i Høyanger? Da bør du bli med på rundtur i deler av kommunen onsdag 7. juni.

Kreativ tankegang

3. april 2017

På Lavik Torg tenkjer dei nytt – både innan marknadsføring og tenestetilbod.

Siste frå Facebook

HNU ønskjer å rette ein stor takk til alle som var med på næringsdagen i dag! Både deltakarar og dei som leverte innhald av ymse slag bidrog til å gjere dette til ei inspirerande, lærerik og ikkje minst triveleg samling med lokal verdiskaping i sentrum.

39 liker, 3 kommentarer2 uker siden

» Besøk HNU på Facebook

Neste møte:

Det er ingen kommende hendelser.

» Sjå møteplanen

Næring i
Høyanger

Høyanger skal vere ein kommune der det både er kjekt og givande å drive næring, og HNU skal vere ein nyttig alliert for både nyetablerarar og veletablerte.

Idébanken

HNU er på jakt etter dei gode idéane. Har du forslag til prosjekt eller satsingar for oss? Send inn ditt innspel til idébanken!

Lyst på
ein prat?

Er det noko du lurar på eller treng hjelp til? Nytt kontakt­skjemaet, eller finn kontakt­opplysningane våre her.

#høyanger

Høyanger kommune - moglegheiter og mangfald