For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Har du foto vi kan bruke?

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Alt på eitt plan

23. mai 2020

2. etasje i Sæbøegården i Høyanger byr på det meste til dei fleste.

Innspel til nærings- og tiltaksarbeid

12. mai 2020

Har du tankar om nærings- og tiltaksarbeidet i Høyanger kommune?

Nokre lyspunkt i ei vanskeleg tid

7. mai 2020

Sidan 2014 har Høyanger kommune fått 25 nye arbeidsplassar, og aldersgruppa unge vaksne er i vekst.

Næring i
Høyanger

Høyanger skal vere ein kommune der det både er kjekt og givande å drive næring, og HNU skal vere ein nyttig alliert for både nyetablerarar og veletablerte.

#hoyanger

Høyanger kommune - moglegheiter og mangfald