For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Har du foto vi kan bruke?

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

– Eit unikt samhald

29. desember 2018

Sparebanken Sogn og Fjordane har merka seg samarbeidskulturen i Høyanger.

Kortreiste nyhende

30. november 2018

Ytre Sogn har gjennom 20 år levert ultralokal journalistikk.

Siste frå Facebook

– Eit unikt samhald

I årets siste utgåve av «Månadens bedrift» fortel Roy Stian Farsund og Siv Elisabeth Bjørkehaug i Sparebanken Sogn og Fjordane om korleis det er å drive ein moderne bank, og korleis lokalbanken vurderar næringslivet i kommunen vår. I følgje banken sine representantar er bedriftene i Høyanger særleg flinke til å dele av eigne erfaringar og eigen kunnskap, og dei oppfordrar oss til å ta med dei gode haldningane og søkje samarbeid også utanfor kommunegrensene.

27 liker, 0 kommentarer2 uker siden

» Besøk HNU på Facebook

Næring i
Høyanger

Høyanger skal vere ein kommune der det både er kjekt og givande å drive næring, og HNU skal vere ein nyttig alliert for både nyetablerarar og veletablerte.

Lyst på
ein prat?

Er det noko du lurar på eller treng hjelp til? Nytt kontakt­skjemaet, eller finn kontakt­opplysningane våre her.

#hoyanger

Høyanger kommune - moglegheiter og mangfald