For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Har du foto vi kan bruke?

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Kommunal kompensasjons­ordning – runde 3

6. september 2021

Høyanger kommune er tildelt nye 306 000 kroner til lokalt næringsliv som er særleg hardt ramma av smitteverntiltak.

Tradisjon og framtid

3. september 2021

Per A. Øren vart etablert for nesten 100 år sidan, men er framleis i aller høgste grad ei gründerbedrift. I front for ein viktig del av framtida til det tradisjonsrike selskapet finn vi unge og ambisiøse krefter.

Bryggar på noko stort

27. juli 2021

Kvernafossen Bryggeri har fått ein knallstart i Vadheim, og ønskjer å etablere fleire tilbod i tida som kjem.

Næring i
Høyanger

Høyanger skal vere ein kommune der det både er kjekt og givande å drive næring, og HNU skal vere ein nyttig alliert for både nyetablerarar og veletablerte.

Påmeldingsskjema for infoskriv

Ved å melde deg på inforskrivet godkjenner du at HNU får tilgang til di e-postadresse og ditt for- og etternamn. Desse opplysningane vil berre bli nytta til å sende ut infoskriv på e-post. Du kan melde deg av når som helst ved å klikke på "Meld meg av infoskrivet" i botnseksjonen i infoskriva du får på e-post.

Les meir om moglegheiter for
sirkulærøkonomisk prosessindustri i Høyanger

#hoyanger

Høyanger kommune - moglegheiter og mangfald