For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Har du foto vi kan bruke?

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Best på HMS

30. oktober 2018

Nodus AS veit kva dei driv med. Det er derfor dei lærar opp andre.

Vil fylle nytt senter med aktivitetar

12. oktober 2018

HNU søkjer lokale aktørar som kan tilby aktivitetar og opplevingar til turistar.

Siste frå Facebook

Næringstreff Kyrkjebø 7. november

Takk til alle som vart med på næringstreff på Kyrkjebø 7. november, og som gjorde dagen til ei innhaldsrik samling fylt med gode diskusjonar og interessante innspel. Her kom det fram utfordringar og problemstillingar for lokalsamfunnet vårt, men også mange kjekke lyspunkt og framtidsmoglegheiter.

30 liker, 1 kommentarer1 uke siden

» Besøk HNU på Facebook

Neste møte:

Det er ingen kommende hendelser.

» Sjå møteplanen

Næring i
Høyanger

Høyanger skal vere ein kommune der det både er kjekt og givande å drive næring, og HNU skal vere ein nyttig alliert for både nyetablerarar og veletablerte.

Idébanken

HNU er på jakt etter dei gode idéane. Har du forslag til prosjekt eller satsingar for oss? Send inn ditt innspel til idébanken!

Lyst på
ein prat?

Er det noko du lurar på eller treng hjelp til? Nytt kontakt­skjemaet, eller finn kontakt­opplysningane våre her.

#hoyanger

Høyanger kommune - moglegheiter og mangfald