For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Har du foto vi kan bruke?

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

HNU inviterer til samling for næringslivet

8. juni 2021

Velkommen til møte i Høyanger 1. juli kl. 11 – 13.

Kommunal kompensasjonsordning – andre runde

1. juni 2021

Støtteordninga for lokalt næringsliv som er særleg hardt ramma av smitteverntiltak blir utvida med nye 250 000,-.

No startar sirkulærøkonomien i Høyanger

31. mai 2021

GreEnergy satsar på framtida i industribygda.

Næring i
Høyanger

Høyanger skal vere ein kommune der det både er kjekt og givande å drive næring, og HNU skal vere ein nyttig alliert for både nyetablerarar og veletablerte.

#hoyanger

Høyanger kommune - moglegheiter og mangfald