For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Har du foto vi kan bruke?

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Fødselshjelp til gode, nyskapande og framtidsretta idear

13. september 2017

Har du ein god idé som kan verte ei ny teneste eller eit nytt produkt – men manglar pengar? Næringsstifting i Sogn og Fjordane ynskjer gode idéar.

Klar til dyst

1. september 2017

HNU sin nye næringskonsulent Birgitta Hagen Kyrkjebø har planen klar. Ho vil skape samarbeid mellom gode krefter, og vise til konkrete resultat.

Siste frå Facebook

Med ein solid oppsving etter at Birgitta vart del av HNU har vi no passert 500 likerklikk på Facebook. Takk til alle som vel å følge oss, og som hjelper oss å spre næringsnytt frå Høyanger! Det vil bli hyppigare oppdateringar her i tida som kjem, så no siktar vi mot 1000 likerklikk 😉

23 liker, 0 kommentarer1 dag siden

» Besøk HNU på Facebook

Neste møte:

Det er ingen kommende hendelser.

» Sjå møteplanen

Næring i
Høyanger

Høyanger skal vere ein kommune der det både er kjekt og givande å drive næring, og HNU skal vere ein nyttig alliert for både nyetablerarar og veletablerte.

Idébanken

HNU er på jakt etter dei gode idéane. Har du forslag til prosjekt eller satsingar for oss? Send inn ditt innspel til idébanken!

Lyst på
ein prat?

Er det noko du lurar på eller treng hjelp til? Nytt kontakt­skjemaet, eller finn kontakt­opplysningane våre her.

#høyanger

Høyanger kommune - moglegheiter og mangfald