For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Har du foto vi kan bruke?

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Kompromisslause gründerar

3. februar 2019

Då Marita Aasen og Adrian Breidvik bestemte seg for å opne treningssenter i Høyanger hadde dei eit overordna mål. Å gjere det skikkelig.

– Eit unikt samhald

29. desember 2018

Sparebanken Sogn og Fjordane har merka seg samarbeidskulturen i Høyanger.

Siste frå Facebook

Informasjonsmøte for næringslivet Høyanger Næringsutvikling ynskjer i samarbeid med Nordisk Film Production AS å invitere næringslivet til informasjonsmøte fredag 22.02 kl. 07.30 på Øren Hotel. Her vil det informerast om den nye katastrofefilmen «Tunellen» som skal spillast inn i Sogn. Ein stor del av filminga vil skje i Høyanger kommune. Dramatiske scener med flammar, røyk og trange tunellar skal no bli ein ny, norsk katastrofefilm med eit budsjett på over 30 millionar kroner. Ein filmproduksjon er eit stort forretningsprosjekt. Kva muligheiter gir dette næringslivet? Dette er noko vi vil drøfte på møtet. Produksjonsleiar Nick Andre Helgesen kjem saman med to av produsentane; John Einar Hagen og Einar Loftesnes. Agenda: 07.30: Frukost 08.15: Ordførar Petter Sortland ynskjer velkommen 08.20: Presentasjon om filmprosjektet frå Nordisk Film Productions Diskusjonar Dette kan bli ein flott marknadsføringsarena for kommunen både nasjonalt og internasjonalt. Påmelding til : birgitta@hnu.no Håper så mange som muleg kan stille!

35 liker, 1 kommentarer2 dager siden

» Besøk HNU på Facebook

Næring i
Høyanger

Høyanger skal vere ein kommune der det både er kjekt og givande å drive næring, og HNU skal vere ein nyttig alliert for både nyetablerarar og veletablerte.

Lyst på
ein prat?

Er det noko du lurar på eller treng hjelp til? Nytt kontakt­skjemaet, eller finn kontakt­opplysningane våre her.

#hoyanger

Høyanger kommune - moglegheiter og mangfald