For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Har du foto vi kan bruke?

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

jordbruk2

Satsar på landbruket

27. januar 2017

HNU og Høyanger kommune ønskjer å gje dei som vil investere i gardsdrift ei ekstra gulrot.

hnu2017

Nyttårshelsing frå næringssjefen

2. januar 2017

Næringssjef Terje Søreide ser både framover og tilbake i si nyttårshelsing.

Siste frå Facebook

Flyttar heim til fjord og fjell (+)

Det finst mange spanande karrieremoglegheiter i Høyanger kommune, noko historia til Thea Thue er eit godt døme på. Vi ønskjer lukke til som fagleiar for miljø ved Hydro Aluminium Høyanger!

2 liker, 0 kommentarer1 uke siden

» Besøk HNU på Facebook

Neste møte:

Ingen komande møter registrert.

» Sjå møteplanen

Næring i
Høyanger

Høyanger skal vere ein kommune der det både er kjekt og givande å drive næring, og HNU skal vere ein nyttig alliert for både nyetablerarar og veletablerte.

Idébanken

HNU er på jakt etter dei gode idéane. Har du forslag til prosjekt eller satsingar for oss? Send inn ditt innspel til idébanken!

Lyst på
ein prat?

Er det noko du lurar på eller treng hjelp til? Nytt kontakt­skjemaet, eller finn kontakt­opplysningane våre her.

#høyanger

Høyanger kommune - moglegheiter og mangfald