For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Har du foto vi kan bruke?

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

«Penthouse» i sentrum

29. september 2017

Seks nyoppussa husvære kjem snart ut for sal, midt i Høyanger sentrum. Lyst på takleilegheit med fjordutsikt?

Fødselshjelp til gode, nyskapande og framtidsretta idear

13. september 2017

Har du ein god idé som kan verte ei ny teneste eller eit nytt produkt – men manglar pengar? Næringsstifting i Sogn og Fjordane ynskjer gode idéar.

Siste frå Facebook

Bilder fra Høyanger Næringsutvikling AS sitt innlegg

Studietur til Syd Tirol 1-4 oktober var vi 22 glade sogningar som reiste på tur til Nord-Italia. Bakgrunn var å lære om regional strategisk samkjøring frå ein av dei mest framoverlente regionane i Europa der vi skulle sjå nærare på deira; spesialiserte jordbruksnæring, aktivitets- og helseretta turistnæring, tilrettelagde lokalsamfunn og samfunnsengasjerte bedrifter. Alt saman samla under ei langsiktig regional satsing og felles profilering. Takk til arrangørane (Sogn regionråd, Bratt moro, Vestlandsforskning og Sogn Næring) for eit kjempeflott opplegg! Turen har vore innhaldsrik, lærerik og gitt inspirasjon til korleis Sogn kan samle seg kring ei regional satsing på våre felles fortrinn.

6 liker, 0 kommentarer1 uke siden

» Besøk HNU på Facebook

Neste møte:

Det er ingen kommende hendelser.

» Sjå møteplanen

Næring i
Høyanger

Høyanger skal vere ein kommune der det både er kjekt og givande å drive næring, og HNU skal vere ein nyttig alliert for både nyetablerarar og veletablerte.

Idébanken

HNU er på jakt etter dei gode idéane. Har du forslag til prosjekt eller satsingar for oss? Send inn ditt innspel til idébanken!

Lyst på
ein prat?

Er det noko du lurar på eller treng hjelp til? Nytt kontakt­skjemaet, eller finn kontakt­opplysningane våre her.

#høyanger

Høyanger kommune - moglegheiter og mangfald