Denne sida er eit dokumentarkiv for HNU.

Tildelingar Kommunal kompensasjons­ordning runde 4

Publisert 18. februar 2022

Tildelingar Kommunal kompensasjons­ordning runde 3

Publisert 18. februar 2022

Tildelingar Kommunal kompensasjons­ordning runde 2

Publisert 18. februar 2022

Tildelingar Kommunal kompensasjons­ordning runde 1

Publisert 18. februar 2022

Tilskot covid-19 krisepakke 3

Publisert 22. oktober 2020

Tilskot 2019

Publisert 13. august 2020

Næringsfond i Høyanger kommune 2020 – lokale retningslinjer og delegasjon – krisepakke fase 3 covid-19

Publisert 12. august 2020

Tilskot 2017 og 2018

Publisert 4. september 2019

Høyanger kommune – rammevilkår for investeringar i landbruket

Publisert 27. januar 2017

Handlingsplan 2017

Publisert 2. januar 2017

Visuell profil og logo

Last ned ein visuell profil innehaldande logo og slagord i tillegg til informasjon om fargekodar og font for HNU her.