Denne sida er eit dokumentarkiv for HNU.

Tilskot covid-19 krisepakke 3

Publisert 22. oktober 2020

Tilskot 2019

Publisert 13. august 2020

Næringsfond i Høyanger kommune 2020 – lokale retningslinjer og delegasjon – krisepakke fase 3 covid-19

Publisert 12. august 2020

Tilskot 2017 og 2018

Publisert 4. september 2019

Høyanger kommune – rammevilkår for investeringar i landbruket

Publisert 27. januar 2017

Handlingsplan 2017

Publisert 2. januar 2017

Verdiskapingsplan 2016 – 2020

Publisert 30. november 2016

Tilskot 2009 – 2016

Publisert 30. november 2016

Visuell profil og logo

Last ned ein visuell profil innehaldande logo og slagord i tillegg til informasjon om fargekodar og font for HNU her.