Denne sida er eit dokumentarkiv for HNU.

Strategi og handlingsplan 2022 – 2025

Publisert 10. august 2023

Tildelingar Kommunal kompensasjons­ordning runde 6

Publisert 10. august 2023

Tilskot 2022

Publisert 10. august 2023

Tilskot 2021

Publisert 10. august 2023

Tilskot 2020

Publisert 10. august 2023

Tildelingar Kommunal kompensasjons­ordning runde 4

Publisert 18. februar 2022

Tildelingar Kommunal kompensasjons­ordning runde 3

Publisert 18. februar 2022

Tildelingar Kommunal kompensasjons­ordning runde 2

Publisert 18. februar 2022

Tildelingar Kommunal kompensasjons­ordning runde 1

Publisert 18. februar 2022

Tilskot covid-19 krisepakke 3

Publisert 22. oktober 2020

Visuell profil og logo

Last ned ein visuell profil innehaldande logo og slagord i tillegg til informasjon om fargekodar og font for HNU her.