Sirkulærøkonomiske
muligheter i Høyanger

Høyanger er et samfunn med lange og rike industritradisjoner. Industritettstedet har vokst frem med aluminiumsverket nå tilhørende Hydro som hjørnestensbedrift, og har gjennom over 100 år fremdyrket en industrikultur og en flora av industribedrifter og underleverandører som er i kontinuerlig utvikling.

Vi ønsker å vere vertskap for grønn industriell utvikling. Bygge et mer bærekraftig og fremtidsrettet industrisamfunn, styrke vår natur og kulturarv, og drive frem smart, energieffektiv og miljørettet teknologi. Dette er visjoner vi mener Høyanger har gode forutsetninger for å lykkes med.

Høyanger Næringspark

Høyanger Næringspark er et 22 000m2 stort industri- og næringskompleks i utkanten av Høyanger sentrum som er godt egnet til ulike typer industri- og næringsaktivitet. Næringsparken har smelte- og holdeovner, ulike typer produksjonslokaler, kontor- og garderobefasiliteter. Næringsparken kan seksjoneres etter ønske og behov, og det er også utvidingsmuligheter mot fjellområder i nord.

Leira Næringspark

Fabrikkbygget i Leira Næringspark er på 4200m2. Anlegget har gode forutsetninger for sirkulærøkonomisk industriaktivitet, blant annet gjennom bruk av ArcFume-teknologi, og det er muligheter for utbygging og utviding av tilgjengelig areal ved behov.

Les mer om de sirkulærøkonomiske mulighetene i Høyanger og industri- og næringsareal tilgjengelig i disse prospektene.

Prospekt for sirkulærøkonomiske muligheter i Høyanger

Prospekt for Leira Næringspark fabrikkbygg

Prospekt for Høyanger Næringspark

Har du spørsmål, eller ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med ordfører Petter Sortland på telefon 57 71 15 52, mobil 91 16 45 46 eller e-post petter.sortland@­hoyanger.kommune.no