For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Har du foto vi kan bruke?

For deg som vil etablere.
Og for deg som vil utvikle.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Høyanger Næringsutvikling er eit nærings- og tiltaksapparat som er til for dei som driv eller vil drive næring i Høyanger kommune.

HNU støttar, rådgir og skapar nettverk som kan hjelpe deg med å lukkast med ditt næringslivsprosjekt.

Rekordår trass full koronastopp

30. april 2021

Få bransjar har att ein verre bråstopp enn dei som arbeider med arrangement for scener, slik som OnCue. Det ga Kristin Sandal og Stig Aron Kamonen tid til å tenke. Den tenkepausen har dei nytta godt.

Sordalgruppen kjøper opp gjen­fangst­spesialist

23. april 2021

Vidare vekst for bedrifta frå Høyanger sørside.

Kunnskapsparken og HNU inviterer til vekst

16. april 2021

Treng di bedrift input til nytenking, omstilling og vekst?

Næring i
Høyanger

Høyanger skal vere ein kommune der det både er kjekt og givande å drive næring, og HNU skal vere ein nyttig alliert for både nyetablerarar og veletablerte.

#hoyanger

Høyanger kommune - moglegheiter og mangfald