Sognefjord Bike&Hike

Prosjektet skal utvikle samarbeids- og marknadsførings-/salsløysingar for sykkel- og vandrebaserte produkt kopla til andre aktivitetar, lokalmat etc. i heile Sogn. Det vert jobba med kontakt mot aktuelle aktørar våren/sommaren 2020, med gjenopptaking av prosjektframdrifta frå hausten 2020. Det vart gjennomført eit forprosjekt med kartlegging av aktørar og moglegheiter i 2019, og hovudprosjektet er planlagd i perioden 2020 – 2022. Kommunane i Sogn er med å finansiere prosjektet.

Torunn Laberg i Bulder og Brak opplevingar er prosjektleiar.