Sognefjord Active 365

Sognefjord Active 365 omfattar utvikling av ny digital infrastruktur for marknadsføring, sal og booking, i tillegg til nye samarbeidsløysingar for aktivitetsbedriftene i Sogn.

Prosjektet vart starta vinteren 2019/2020 med støtte frå Innovasjon Norge. Visit Sognefjord held framdrifta med den digitale delen, medan etablering av lokale «hub-ar»/kontaktpunkt for næringa er på vent til hausten 2020 grunna Covid-19.

Jesse Bratt – som var med på utviklinga av modellen for prosjektet gjennom Balestrand Adventure AS – er prosjektleiar.