Skilting

Bakgrunn:
Næringsaktørar i Høyanger tettstad har etterspurt betre skilting og informasjon til tilreisane som oppheld seg i Høyanger, med mål om auke i bruken av lokale tilbod og tenester. Eit betra informasjonsmateriell i det offentlege rom og elles for Høyanger tettstad er også eit potensielt tiltak i å styrke staden som reisemål.

Status:
Finurlig AS har utarbeida ein rapport som skildrar eit mogleg scenario for utarbeiding av skilting og informasjon i det offentlege rom i Høyanger. Rapporten kan lesast her.

Prosjektleiar:
Birgitta Hagen Kyrkjebø