Etablererkurs

Innsendt av Kjellbjørn Fossheim

Er det mogleg å arrangere eit kurs for dei som ønskjer å etablere ei bedrift i Høyanger, eller som berre er nysgjerrig på kva ei bedriftsetablering involverer?

Driftig har eit slikt tilbod (https://www.driftig.no/kurstilbud/etablerarkurs). Kanskje vi kan få dette kurset hit, eller eit tilsvarande opplegg?