Tilskot 2017 og 2018

Ein oversikt over tilskot tildelt av HNU i 2017 og 2018 kan lastast ned her: Tilskot 2007 og 2018