Tilskot 2009 – 2016

Ein oversikt over tilskot tildelt av HNU i perioden 2009 – 2016 kan lastast ned her: Tilskot 2009-2016