hnu.no nyttar Google Analytics til å gje informasjon om korleis nettstaden blir brukt. Google Analytics samlar inn trafikkinformasjon i ei anonymisert form ved hjelp av cookies. Informasjonen som blir samla inn kan ikkje individuelt sporast tilbake til brukarar.

Dei fleste moderne nettlesarar er innstilt til å akseptere cookies automatisk, men du kan sjølv endre desse innstillingane i din nettlesar. Om du ønskjer at cookies ikkje skal nyttast kan du endre innstillingane i din nettlesar slik at den automatisk avvisar eller spør deg kvar gong ein nettstad forsøkjer å lagre ein cookie. Informasjon om korleis du gjer dette finst lett tilgjengeleg hos dei ulike nettlesarleverandørane, mellom anna via hjelpefunksjonen til den nettleseran du brukar.