Status for næringslivet i Høyanger kommune

Informasjonsmøte i Høyanger samfunnshus måndag 4. september kl. 17.30 til 21.00.

Ønsker du å vite meir om kva som skjer i næringslivet i Høyanger, og få moglegheit til å komme med innspel til kva som kan skape vekst og utvikling i kommunen?

Då håpar vi at du tek turen til vårt opne informasjonsmøte 4. september. Her vil du også få høve til å stille spørsmål til bedrifter og næringsapparat både i plenum og under uformell mingling i etterkant av møtet.

Arrangementet er eit samarbeid mellom HNU og HINS.