Prosjekt

Foto: Stig Hovlandsdal Øvreås

Høyanger Næringspark

Industriareal med god infrastruktur og ei romsleg bygningsmasse

Foto: PeltonMan

K1

Bevaring og utvikling av kraftanlegg kring K1

Peak Høyanger

Kontorfellesskap prega av kunnskapsutveksling og felles utvikling

Foto: Anders Beer Wilse

Kraftturisme

Fylkeskommunalt samarbeidsprosjekt i det vestnorske kraftlandskapet

Skilting

Skilting og informasjon til tilreisane i Høyanger tettstad


Prosjekt i samarbeid med Visit Sognefjord


Sognefjord Bike&Hike

Utvikling av sykkel- og vandrebaserte produkt

Mice 365 Sognefjord

Bedriftsnettverk for 12 hotell i Sogn

Sognefjord Active 365

Digital infrastruktur for marknadsføring, sal og booking

Masterplan for Sogn

Mål, strategiar og tiltaksområde for reiselivet i Sogn