HNU inviterer til samling for næringslivet

Velkommen til møte i Høyanger 1. juli kl. 11 – 13

Vi i HNU ønsker å komme i gang igjen med Høyanger næringsforum. Dette vil vere eit næringsforum for heile kommunen.

I samband med dette ønskjer vi å arrangere eit felles møte den 1. juli i Høyanger der alle bedrifter vert invitert, store – som små. Målet er å få sett ned ei arbeidsgruppe som utarbeider kreterier for reetablering av Høyanger næringsforum. Kva form skal Høyanger næringsforum ha i framtida, kva skal vere formålet, møtefrekvens, fagleg påfyll mm.

Vi satsar på å få sett ned arbeidsgruppa på møtet. Då vil vi greie å komme i gang iløpet av hausten.

Høyanger kommune jobbar også med samfunnsdelen til ny strategisk plan og i samband med denne ønskjer vi i HNU å be om innspel til denne slik at næringslivet også vert involvert og ivareteke.

Det vert enkel servering.

Møtet vert på Øren Hotel. På grunn av korona må vi ha påmelding. Dersom nokon ønskjer å delta på Teams så ordnar vi det. Dersom ein har synspunkt på desse temaa, men ikkje har høve til å møte, så kan innspel sendast til oss tre.

Helsing

Ingrid
97085321
ingrid@hnu.no

Birgitta
47751637
birgitta@hnu.no

Tommy
46940566
tommy@hnu.no