God jul og godt nyttår

HNU takkar næringslivet i kommunen og andre samarbeidspartnarar for eit innhaldsrikt 2022. Vi ser fram til eit nytt år med mange spanande moglegheiter!

Helsing oss i Høyanger Næringsutvikling
Ingrid, Tommy og Birgitta